YEAB_Windmills_3.jpg

Fortsatt lågt elpris i oktober

De flesta har nu fått sin senaste elräkning och kan se att oktober månads elpris var fortsatt lågt till följd av ökad elproduktion från alla kraftslag. Periodvis starka vindar med mycket vindkraft har sänkt priserna på elen under stora delar av månaden. Men även kärnkraften har ökat, då alla kärnkraftverk nu är tillbaka i full produktion efter reparationer under sommaren. Detta har gett ett lägre elpris i oktober gentemot september månad.

Publicerad 2023-11-09