Bulbs2.jpg

Nytt från regeringen om elpriserna

Under eftermiddagen onsdag 17 augusti höll regeringen presskonferens gällande de höga elpriserna och om hur planen ska se ut under vintern 2022. I nuläget finns inga fattade beslut och vår kundservice kan därför inte ge någon mer information. Vill du veta vad förslaget innebär hänvisar vi till Regeringskansliets pressmeddelande.

Senaste nytt från regeringen >>

 

 

Information från våren 2022

Med anledning av vinterns höga elpriser införde regeringen i början av året en elpriskompensation för hushåll i hela Sverige gällande månaderna december 2021 samt januari och februari 2022 + mars 2022. Som elnätsbolag har vi blivit ombedda att administrera elpriskompensationen. Du som kund behöver inte ansöka om något, du kommer att kompenseras automatisk. Detta kommer att ske som en kreditering på din elnätsfaktura.

När kommer min kompensation?

Elpriskompensationen för perioden december till februari kommer att ske i maj mot april månads nätfaktura. Det sker i form av kreditering av din elnätsfaktura. Om fakturan är lägre än det belopp du har rätt till kommer överskjutande belopp dras av på nästkommande faktura. Beroende på din elförbrukning kan det handla om en eller flera fakturor innan du har fått hela kompensationen.

Kommer elpriskompensationen att förlängas?

Kompensation för mars månad är fastställd och kommer att räknas av mot juni månads faktura

Vad händer om jag har flyttat?

Om du har flyttat ut under, eller efter perioden december-februari och inte längre har något elnätsavtal hos oss, kan du för att underlätta utbetalning anmäla ditt bankkonto på Swedbanks Lön- och Utbetalningssystem (SUS). Om det inte finns något bankkonto anmält kommer du att få en utbetalningsavisering skickad till den adress som du anmält till Ystad Energi.

Anmäl ditt bankkonto för utbetalning via Swedbank 

Ersättningsmodell

Denna är utformad som en trappa och börjar med en kompensation på 100 kr/månad vid en förbrukning över 700 kWh/månad, d v s totalt 300 kr. Det högsta trappsteget ligger på 2000 kr/månad vid en förbrukning över 2000 kWh/månad.

Behöver jag som kund själv göra något för att få ersättning?

Du behöver inte göra något eller ansöka om kompensation. Uppfyller du kraven kommer ersättningen automatisk betalas ut via ditt elnätsbolag. Det kommer inte vara möjligt att själv välja hur utbetalningen kommer att ske.

Mer information

Beslutet om elpriskompensation är beslutat av regeringen och du kan läsa mer hos Regeringskansliet >>

Publicerad 2022-06-01, Uppdaterad 2022-08-22