YEAB_34A8709.jpg

Funderar du på fjärrvärme?

Från juli 2023 kan du ansöka om bidrag för energieffektivisering av småhus som värms upp av el eller gas. Bidraget gäller högst 50% av materialkostnaden. Ansökan måste ske inom sex månader efter att åtgärderna färdigställts.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Läs mer om regler och om hur du ansöker om bidraget >>

Publicerad 2023-08-28, Uppdaterad 2023-09-04