Familjen_i_skogen-63.jpg

Vårt nät är 99,995% leveranssäkert

Ystad Energis uppgift är att dygnet runt och året om, se till att vårt elnät är driftsäkert och att alla våra kunder har en trygg elleverans. För detta har Energimarknadsinspektionen gett vårt nät omdömet 99,995% i leveranssäkerhet. Det är vi mycket stolta över!

Säker elleverans

Vårt elnät ser till så att alla hushåll och företag i området får el. Våra ledningar sträcker sig från Vallösa i väster till Ystad Sandskog i öster. Alla våra kablar är nedgrävda så att du som kund ska ha så få elavbrott som möjligt.

Oplanerade elavbrott
Antal avbrott/kund: 0,48 st
Antal minuter/kund: 17,9 min

Planerade elavbrott
Antal avbrott/kund: 0,22 st
Antal minuter/kund: 7,8 min

Avbrottsersättningoch skadestånd 

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott (på en fas eller flera) varat under sammanhängande period om minst tolv timmar. Avbrottsersättningen beräknas för en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) där perioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

Kort sammanfattat kan man säga att du är berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300% av din årliga nätkostnad. Mer utförlig information hittar du i Ellagen (1997:857).

Ersättning för skada (skadestånd) 

Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottes längd.

Frågor och mer information? 

Vår Kundservice finns för dig måndag-fredag 09.00-16.00 på 0411-57 73 00, ystadenergi@ystad.se 

Leveransersättning*Procentsatsen anger del av din årliga nätkostnad med en lägstanivå för ersättningen. Din maximala ersättning är i samtliga fall 300% av nätkostnaden.

Publicerad 2022-05-12, Uppdaterad 2023-04-11