YEAB_Windmills_3.jpg

Nästan oförändrat elpris i januari

Januari månad präglades av kallt väder vilket ökade konsumtionen. Forsmark 2 fick ett fel i generatorn vilket gjorde att produktionen halverades. Månaden avslutas dock med mildare väder och mer blåst vilket inneburit att elpriset sjunkit inför starten av februari. Januaris månadspris blev därmed bara några ören högre än decembers månadspris.

Publicerad 2024-02-08