YEAB_elverket.jpg

Nytt elnätsbolag

Med start 1 januari 2024 kommer Ystad Energis elnätskunder att överföras till Ystad Energi Elnät AB. Som kund får du därmed en ny avtalspart för ditt elnätsabonnemang.

Bakgrund

EU:s Ren energi-paket är en serie av regler och åtgärder som syftar till att främja ren och hållbar energi inom unionen. Paketet innehåller olika åtgärder och mål för att öka användningen av förnybar energi, minska koldioxidutsläpp och skapa en mer hållbar energimarknad. Ren energi-paketet innebär också att kunderna får en mer aktiv roll i energiomställningen samtidigt som paketet stärker konsumenternas position.

Vårt nya elnätsbolag

Fram tills nu har Ystad Energis elnätsverksamhet varit en del av Ystad Energi AB, som även inkluderar andra affärsområden och verksamheter. Men för att anpassa Ystad Energi AB till de nya regelverken startas ett nytt elnätsbolag, Ystad Energi Elnät AB.

Vad innebär det för Ystad Energis elnätskunder?

Från och med 1 januari 2024 kommer Ystad Energis elnätskunder att överföras till Ystad Energi Elnät AB. Som kund kommer du ha en ny avtalspart för ditt elnätsabonnemang. Din betalning kommer dock fortsätta att hanteras av Ystad Energihandel AB, som sköter faktureringen för samtliga Ystad Energis tjänster.

Behöver du som kund göra något?

Nej.


Har du frågor eller är i behov av mer information, är du välkommen att kontakta vår kundservice, 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

 

 

Publicerad 2023-11-13