Broken_bulb.jpg

Blufföretag i farten igen

Vi vill åter igen uppmärksamma att oseriösa elhandlare ringer upp invånare i Ystad och hävdar att de har samarbete med oss. Detta stämmer inte, vi har ingen sådan samverkan. Det egentliga syftet är att sälja elhandelsavtal via svartlistade dyra bolag, vilket kunden oftast inte upptäcker förrän avtalsbekräftelsen kommer.

Ystad Energi lämnar aldrig ut uppgifter 

Vi vill först och främst poängtera att vi aldrig lämnar ut några kund- eller anläggningsuppgifter utan kunds begäran. Är du osäker på vem som har kontaktat dig, är du alltid välkommen att dubbelkolla med oss - oavsett om du är kund eller inte. Detsamma gäller om du har frågor kring våra elavtal. Du når vår kundservice måndag-fredag 09.00-14.00 på 0411-57 73 00 eller ystadelen@ystad.se

Upplever du att du har blivit lurad?

Eller har du helt enkelt bara ångrar dig? Då har du som privatperson enligt Distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt. Du behöver inte uppge något särskilt skäl till att du väljer att ångra dig.  Ångerfristen börjar gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Bra länkar

Klagomålsinformation hos Energimarknadsbyrån >>
Elpriskollen >>

Att tänka på innan ett elhandelsavtal ingås

Det är aldrig kul att behöva känna sig lurad eller vilseledd efter att man har tecknat ett elhandelsavtal. Oavsett om kontakten med elhandelsföretaget har tagits på eget initiativ, att man har blivit uppringd eller blivit haffad utanför matvarubutiken. Vi ska nu bena ut vad man bör tänka på innan ett elhandelsavtal ingås:


· Först och främst är det endast den person som står på elnätsavtalet som kan teckna ett elhandelsavtal. Elnätsavtalet är alltid knutet till en person och hens personnummer. Eller organisationsnummer om det gäller företag.
 
· Läs alltid noggrant igenom avtalsvillkoren innan du skriver under eller tackar ja till något.
 
· Vad ingår i priset som du fått av säljaren, tillkommer det några extra avgifter eller påslag? Det är också viktigt att se till det totala priset, dvs inklusive fasta avgifter för elhandelsavtalet. Har du låg förbrukning blir den fasta kostnaden en ganska stor del av det totala kilowattpriset.
 
· Om du tecknar ett tidsbestämt avtal är det viktigt att kolla upp vad som händer när avtalet löper ut.
 
· Detta är viktigt! Låter det för bra för att vara sant så är det antagligen inte sant. El till inköpspris, inga påslag, alltid lägsta priset och så vidare, är bara några exempel.
 
· Kolla upp elhandelsbolaget innan du bestämmer dig. En enkel sökning på internet kan hjälpa dig mycket. Konsumenternas Energimarknasbyrå erbjuder oberoende vägledning och presenterar även klagomålsinformation i form av en lista på elhandelsföretag som det kommer in mycket klagomål på.

 

 

Publicerad 2024-04-07, Uppdaterad 2024-05-14