Vinko_hands_171009.JPG

Fjärrvärmepriset stabilt på orolig energimarknad

Energiföretagen Sverige har nu presenterat prisstatistiken för fjärrvärmen år 2021. Den visar på att fjärrvärmen fortsätter att uppvisa stabila priser med endast små ökningar. Samtidigt har vi i Ystad det lägsta fjärrvärmepriset* i Skåne och i dagsläget ser det inte ut som att vi kommer höja priset under 2022 heller.

Prisökning fjv

 

* Lägsta pris enligt Nils Holgersson-undersökningen.

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Årets prisökningar har varit modesta och i många fjärrvärmenät har priset hållits oförändrat. Priserna har i genomsnitt ökat med ca 1,1%. Priserna och prisjusteringar varierar dock mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt.

- Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under flera år nu. Att prisökningarna har hållit sig på så pass låga nivåer som omkring 1%, när den övriga energimarknaden varit så skakig, gör givetvis att fjärrvärmen står sig väl i konkurrensen, konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Prisändringar 2021

Mellan 2020 och 2021 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med 1,0 till 1,1%. I en mycket stor andel av näten har priset hållits oförändrat. Prishöjningarna i de nät som ingår i Prisdialogen är generellt helt i linje med prognoser från tidigare år.


• För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 868,10 kr per megawattimme, en höjning på 1,1% från år 2020.

• För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset 866,70 kr/MWh, vilket motsvarar en höjning på omkring 1,0%.

• Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är betydligt färre kunder per meter ledning. År 2021 är medelpriset per nät för småhus 940,10 kr/MWh. Prishöjningen för denna kategori landar i genomsnitt på 1,1%.

Lokala förutsättningar påverkar priset

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.

Här hittar du den nya statistiken >>
 
 
 
 
Källa: Energiföretagen Sverige

Publicerad 2021-11-22