YEAB_elnat_2.jpg

Ystads elnät 99,994% säkert

Under 2022 hade Ystad Energi väldigt hög leveranssäkerhet i vårt elnät, vilket vi är väldigt stolta över. Med leveranssäkerhet menas att el överförs till elanvändarna utan avbrott, vilket är av stor betydelse för en välfungerande samhälle och utveckling.

Vad elnätets leveranssäkerhet under 2022 innebar för dig

Oplanerade elavbrott
Antal avbrott/kund 0,48 st
Antal minuter/kund: 20,5 min 

Planerade elavbrott
Antal avbrott/kund 0,29 st
Antal minuter/kund: 10,9 minYEAB_levsakerhet_210409

Här kan du läsa mer om leveranssäkerhet, ersättning  och skadestånd >>

 

 

Publicerad 2023-04-04