Schaktning inom vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten.

Skyddet kan gälla både ytvattentäkter, grundvattentäkter och grundvattentäkter med infiltration.

I de fall ni planerar att utföra schaktningsarbete inom ett vattenskyddsområde så kan ni omfattas av krav på tillstånd innan arbetet får påbörjas. Av den anledningen uppmanas ni att fylla i blanketten, Upplysning om schaktningsarbete inom vattenskyddsområde, och skicka in till miljöförbundet för bedömning. När vi mottagit blanketten så kommer vi att återkoppla till er om just ert arbete omfattas av föreskrifterna.

Har ni ytterligare frågor angående schaktningsarbete inom Ystad, Tomelilla och Simrishamns vattenskyddsområden så får ni gärna ringa eller maila till oss här på Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Publicerad 2023-12-03, Uppdaterad 2024-02-05