Avfall

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Definitionen av avfallsbegreppet och klassning av farligt avfall styrs av EU-regler. Övergripande bestämmelser om avfall finns i femtonde kapitlet i miljöbalken och i avfallsförordningen. Regler för olika behandlingsmetoder, återvinning och producentansvar med mera finns beskrivet i underflikarna. 

Informationsblad om avfall

Publicerad 2020-03-06, Uppdaterad 2023-07-17