Lagring som en del av att samla in avfall

Du får lagra avfall som en del av att samla in det på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport utan att behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Om du vill lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår gäller detta: 

1. Du ska göra en anmälan till miljöförbundet om du vill lagra farligt avfall som en del av att samla in det om mängden avfall vid något tillfälle är:

  • mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja
  • mer än 1500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
  • mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
  • mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
  • högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
  • mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).

Kod 90.60 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

2. Om du däremot vid något enskilt tillfälle avser att lagra mängder överstigande ovanstående krävs det tillstånd som söks hos länsstyrelsen (kod 90.50)

  • du ska göra en anmälan till miljöförbundet om du vill lagra avfall som en del av att samla in det om mängden avfall vid något tillfälle är
  • mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
  • mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188) 

Kod 90.40 i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Om du vid något enskilt tillfälle vill lagra mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall krävs det tillstånd som söks hos länsstyrelsen (kod 90.30).

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2023-06-26