Lageskontroll_Loderup.jpg

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar så att byggnadens yta, längdmått och läge i plan och höjd överensstämmer med bygglovsbeslutet.

 

 

Publicerad 2020-05-29, Uppdaterad 2021-01-22