DJI_0018.jpg

Övriga uppdrag

  • Utstakning och inmätning av gator
  • Utstakning och inmätning av ledningar för VA, el, fiber och fjärrvärme
  • Projekteringsinmätning för t ex ombyggnation av gator, parker, torg m m

Vi utför mätningar till kommunens förvaltningar och bolag men även till enskilda medborgare och privata företag.

Publicerad 2022-05-29, Uppdaterad 2024-01-29