gatubild_toppbild_3.jpg

Bakvattenstopp

Bakvattenstopp även kallad backventil kan installeras som ett skydd mot översvämning. Har du en källare i din fastighet så finns det risk för att golvbrunnar översvämmas till följd av att det blir baktryck som kan bildas vid överbelastning i de kommunala ledningarna. Bakvattenstoppen hindrar vattnet från att komma in i fastigheten.

En bakvattenstopp kan placeras innanför- eller utanför huset (inne på fastigheten). En enklare version är en avstängningsbar golvbrunn, den skyddar dock inte mot att vatten tränger upp genom toalettstol eller dämmer i dräneringen runt huset. Det är viktigt att bakventilen installeras på en ledning som endast är kopplad till vattnet som kommer inifrån fastigheten (bad/dusch, disk, toalett), alltså spillvatten.

Om dagvatten (regn- och smältvatten) är kopplat till ledningen kan inte vattnet ta sig ut (när backventilen är stängd) och du riskerar att översvämma ditt hus. Den typen av översvämning är vanligast i det kombinerade ledningsnätet som hanterar både dag- och spillvatten i en och samma ledning. Vid kraftiga regn kan belastningen bli mycket hög.

I installationsritningarna tillhörande fastigheten kan du se kopplingsförhållandena för dina VA-ledningar. En del fastigheter är enligt ritningarna skyldiga att ha en installerad bakvattenstopp. Du som fastighetsägare är skyldig att sköta underhåll och se till att den fungerar. Något som är viktigt för att kunna få full ersättning från ditt försäkringsbolag ifall olyckan skulle vara framme.

På VA-enheten i Ystad finns en del ritningar arkiverade. Har du inte tillgång till dina, kontakta oss så försöker vi att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

VA-enheten

Kundservice:0411-57 77 77

Publicerad 2022-04-08, Uppdaterad 2024-06-11