Bjäresjö och Hunnestads utbyggnad av kommunalt avlopp

Ystads kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny vattenplan för kommunen. Denna sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet kommer att byggas ut. Vattenplanen är resultatet av två års samarbete med Miljöförbundet och länsstyrelsen följt av ett remissförfarande.

– Vattenplanen är vårt verktyg för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer, säger Christina Molin, VA-chef i Ystads kommun.

VA-utbyggnaden är strax klar i Öja som var första utbyggnadsområdet och fortsätter nu i området Bjäresjö och Hunnestad med projektering under hösten 2018/våren 2019 och byggstart sommar/höst 2019.

Publicerad 2018-09-13, Uppdaterad 2018-11-06

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör

Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid växeln 0411-577000

E-post: lars.mellberg@ystad.se

Aktuell information

2019-05-23 Annonseringen framskjuten pga ändringar i ledningsdragningar vid pumpstationerna och därmed redigeringar i handlingarna

2019-04-29 Datum för annonsering/upphandling av entreprenör är satt till den 10/5

2019-04-11 Projektören har gjort granskningshandlingar som kommunen har granskat och nu ska både ritningar och handlingar färdigställas så att de kan lämnas ut på räkning.

Största ändringen mot ursprungsförslaget är att pumpstationen i Hunnestad vid Skårby kyrkoväg slopas. Detta innebär att det läggs tryckavloppsledningar från Hunnestad till Bjäresjö där det sedan pumpas vidare mot Ruuthsbo.

 

2019-01-29 Geoteknikerna börjar borra den 30/1 i Hunnestad och arbetet pågår cirka en vecka, därefter arbetar man sig söderut mot Ruuthsbo.

blobid0.png

2018-12-12 Brev samt mailutskick till samtliga berörda i utbyggnaden av va-ledningar. Va-enheten kommer att kontakta samtliga för personligt möte.

Material från informationsmötet på Restaurang Litemer 6 november 2018

Länk till projekteringskarta

6/11 Informationsmöte på Restaurang Litemer i Ystad.

2018-10-04 Utskick brev till informationsmöte

2018-10-04 Broschyr till informationsmötet

2018-09-14 Karta med aktuellt område

Länkar till externt material