Bjäresjö och Hunnestads utbyggnad av kommunalt avlopp

Ystads kommun lägger nya va-ledningar i Hunnestad, Bjäresjö och Ruuthsbo som därmed får tillgång till kommunalt spillvatten. Samtidigt förnyas det befintliga vattenledningsnätet.

Utbyggnaden är en del av kommunens långsiktiga arbete med vattenplanen för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer. Planen sträcker sig fram till år 2030 och innebär att va-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet byggs ut.

Läs mer om vattenplanen.

Projektet i Bjäresjö, Hunnestad, Ruuthsbo ska vara klart för slutbesiktning den 31 mars. Sista etappen är att gräva ner ledningarna i Bjäresjö by.

Tillgänglighet och trafik

Genomfart Gamla Lundavägen (väg 740) – avstängd till och med 8 mars

Genomfart Bjäresjövägen (väg 746) – avstängd 15/3 – 19/3

Boende påverkas av vägavstängningar och får köra på grusvägar tills att asfalten läggs sist i projektet. Periodvis måste boende parkera på tillfälliga parkeringar.

Klart för anslutning

Enligt planen ska entreprenaden vara klar för besiktning den 31 mars.

Ledningarna måste provtryckas, besiktigas och godkännas innan det går att ansluta.

Efter åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar så är det klart för anslutning till det kommunala spillvattennätet till sommaren 2021.

Fakturorna på anläggningsavgifterna kommer att börja skickas ut efter sommaren 2021.

Anslutning med självfall

I Bjäresjö by är det anslutning med självfall och fastighetsägaren måste själv gräva på sin tomt och ansluta spillvattnet från huset till nya ledningen i tomtgränsen.

Anslutning med LTA-system

För övriga utanför Bjäresjö ska ansluta med LTA-system (lågtryckssystem med minipumpstation).

När anläggningen är godkänd ska ni beställa LTA-stationen av kommunen. Kontakta Lars Mellberg på lars.mellberg@ystad.se.

Pumpstationen levereras i två delar med brunn och pump var för sig där vi bokar in leveransdagar.

Först levereras brunnen som ni gräver ner på den plats som vi kommit överens om tidigare och ansluter el, larm, självfallsledning från huset och slangen som entreprenören har lämnat vid tomtgränsen.

När brunnen och alla anslutningar är på plats kommer vi med pumpen för driftsättning där vi samtidigt kontrollerar så att allt är rätt utfört. Om allt är ok så är ni därefter anslutna till kommunalt spillvatten.

Att tänka på

  • Passa på att byta gamla vattenledningar samtidigt som ni gräver avloppsledningarna.
  • Om det är möjligt så vänta med att tömma era trekammarbrunnar/septitankar eftersom ni i alla fall måste göra sluttömning när ni har kopplat över till det kommunala ledningsnätet.
  • Den befintliga septitanken eller trekammarbrunnen kommer inte att behövas längre och kan tas bort eller fyllas igen om den inte används till t ex dagvatten.
  • Observera att dagvatten aldrig får anslutas till kommunala spillvattenledningar (dagvatten är regn- och dräneringsvatten).
  • Faktura på anläggningsavgiften kommer att börja skickas ut efter sommaren 2021.
     
Publicerad 2018-09-13, Uppdaterad 2021-02-26

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör

Växeln 0411-57 70 00

E-post: lars.mellberg@ystad.se

Länkar till externt material

Tillgänglighet Bjäresjö v 14

Ritning 010

Ritning 011

Ritning 013

Nästa vecka, vecka 14, kommer det att vara begränsad framkomlighet på Gamla Lundavägen genom Bjäresjö fr.o.m. tisdag t.o.m. fredag

 

Från tisdag till torsdag är det justering inför asfalteringen och på fredag är det asfalteringen.

 

Justeringen och asfalteringen begränsar framkomligheten till samtliga fastigheter längs med Gamla Lundavägen i Bjäresjö.

 

På fredag den 9 april när det asfalteras så klistras det med tjära som fastnar lätt på bilarna men är desto svårare att bli av med igen, dessutom får man tjäran med sig på däcken och in på uppfarterna där den också är svår att bli av med igen.

 

Rekommenderas starkt att man parkerar på de provisoriska parkeringarna för att slippa problem med tjäran.