Bjäresjö och Hunnestads utbyggnad av kommunalt avlopp

Ystads kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny vattenplan för kommunen. Denna sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet kommer att byggas ut.


Vattenplanen är resultatet av två års samarbete med Miljöförbundet och länsstyrelsen följt av ett remissförfarande.

– Vattenplanen är vårt verktyg för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer, säger Christina Molin, VA-chef i Ystads kommun.

VA-utbyggnaden är strax klar i Öja som var första utbyggnadsområdet och fortsätter nu i området Bjäresjö och Hunnestad med projektering under hösten 2018/våren 2019 och byggstart sommar/höst 2019.

Publicerad 2018-09-13, Uppdaterad 2019-11-11

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör

Växeln 0411-57 70 00

E-post: lars.mellberg@ystad.se

Aktuell information

2020-03-24

Företaget Arkeologerna med Nathalie Hyll och en kollega ska fornlämningsinventera längs de planerade ledningsdragningarna och de kommer att röra sig till fots i området.

De kommer att bära varselkläder och skylta bil med sin logga 

Länk till arkeologernas hemsida:
https://arkeologerna.com/

Arkeologerna logga

 

2020-03-23

Alla markägare har godkänt ledningsdragningarna och upphandling av entreprenör skickades ut

Entreprenörerna har fram till den 29/5 på sig att räkna och lämna in anbud och sen ska entreprenaden starta den 1/9

2019-11-26

Åf Sprängkonsult utför på uppdrag av Ystad kommun besiktning inför nedläggning av avloppsledningar i Hunnestad, Bjäresjö, Ruuthsbo i december 2019 till februari 2020.

Besiktningen utförs i enlighet med gällande Svensk Standard 460 48 60, vilken brukar användas vid besiktningar i samband med vibrationsalstrande arbeten.
Vid besiktningen dokumenteras sprickbildningar in- och utvändigt. Besiktningen utförs med grafisk metod och kompletteras med foto.
Efter utförda markarbeten kommer en efterbesiktning att utföras.

Läs mer om Åf Sprängkonsult.

2019-09-19 Projektering och framtagande av handlingar för upphandling av entreprenör ska vara klart under september/oktober

Alla fastighetsägare som ska anslutas till det kommunala avloppsnätet kommer att få en karta med projekterad ledningsdragning via mail eller via vanlig post nu under september månad

Om entreprenör har blivit godkänd och Länsstyrelsen eller Trafikverket har kommit fram till beslut så kommer entreprenaden att starta efter årskftet 2020

2019-05-23 Annonseringen framskjuten pga ändringar i ledningsdragningar vid pumpstationerna och därmed redigeringar i handlingarna

2019-04-29 Datum för annonsering/upphandling av entreprenör är satt till den 10/5

2019-04-11 Projektören har gjort granskningshandlingar som kommunen har granskat och nu ska både ritningar och handlingar färdigställas så att de kan lämnas ut på räkning.

Största ändringen mot ursprungsförslaget är att pumpstationen i Hunnestad vid Skårby kyrkoväg slopas. Detta innebär att det läggs tryckavloppsledningar från Hunnestad till Bjäresjö där det sedan pumpas vidare mot Ruuthsbo.

 

2019-01-29 Geoteknikerna börjar borra den 30/1 i Hunnestad och arbetet pågår cirka en vecka, därefter arbetar man sig söderut mot Ruuthsbo.

blobid0.png

2018-12-12 Brev samt mailutskick till samtliga berörda i utbyggnaden av va-ledningar. Va-enheten kommer att kontakta samtliga för personligt möte.

Material från informationsmötet på Restaurang Litemer 6 november 2018

Länk till projekteringskarta

6/11 Informationsmöte på Restaurang Litemer i Ystad.

2018-10-04 Utskick brev till informationsmöte

2018-10-04 Broschyr till informationsmötet

2018-09-14 Karta med aktuellt område

Länkar till externt material