Förmåner

Trygg framtid

Att jobba i Ystads kommun innebär både chans till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.

Föräldrapenning

Om du har varit anställd minst ett år innan din föräldraledighet påbörjas får du under de första 180 dagar utbetalt föräldrapenningtillägg från oss. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall.

Pension och tjänstegrupplivförsäkring

Som anställd i Ystads kommun har du rätt till tjänstpension. Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren och är en viktig komplement till den allmänna pensionen som staten står för.
KPA är vår pensionsförvaltare och på deras webbplats kan du läsa om olika pensionsförmåner och grupplivförsäkringar.

Webbplats KPA

KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare

AKAP-KL för dig som är född 1986 och senare

Tjänstegrupplivförsäkring

Som anställd i Ystads kommun omfattas du av KPA Liv. Det är en tjänstegrupplivförsäkring som ger din familj ekonomisk ersättning, ett skattefritt engångsbelopp om du avlider före 67 års ålder.

Ladda ner broschyr "TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring 2020"

Företagshälsovård

Vi har en bra företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterade för att din hälsa och arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. Företagshälsovården fungerar som ett oberoende expertstöd och resurs inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Publicerad 2022-06-30, Uppdaterad 2023-12-13