Bilder från Klostrets restaurering 1909-1912

Östra klosterutbyggnaden under restaureringen

Östra utbyggnaden under restaurering. Foto: okänd.

 

Västra klosterfasaden före restaureringen

Västra fasaden före restaurering. Foto: okänd.

 

Utgrävning och byggnadsarbete invändigt i klostret

Utgrävningar och byggnadsarbeten invändigt. Foto: okänd.

 

Port i västra klosterfasaden före restaureringen

Port i västra fasaden före restaurering.  Foto: Anders Roland.

 

Arbeten vid norra klostergaveln

Arbeten vid norra gaveln. Foto: Anders Roland.

 

Västra klostersidan före restaureringen

Västra sidan före restaurering. Foto: H. Lindkvist 1909.

 

Byggnadsställningar och arbeten vid västra klosterfasaden

Byggställningar och arbeten vid västra fasaden 1909. Foto: H. Lindkvist.

Publicerad 2003-06-11, Uppdaterad 2021-04-15