Bilder från Klostrets restaurering 1909–1912

ostrautbyggnadenunderrestaurering

Östra utbyggnaden under restaurering.
Foto: okänd.

vastrafasadenforerestaurering

Västra fasaden före restaurering.
Foto: okänd.

utgravningochbyggnadsarbeteinvandigt.jpgUtgrävningar och byggnadsarbeten invändigt.
Foto: okänd.

arbetenvidnorragaveln.jpgArbeten vid norra gaveln.
Foto: Anders Roland.

vastrasidanforerestaurering.jpgVästra sidan före restaurering.
Foto: H. Lindkvist 1909.

byggstallningocharbetenvidvastrafasaden1909Byggställningar och arbeten vid västra fasaden 1909.
Foto: H. Lindkvist.

portivastrafasadenforerestaureringPort i västra fasaden före restaurering.
Foto: Anders Roland.

 

Publicerad 2023-06-11, Uppdaterad 2024-01-10