Bilder från Klostrets restaurering 1909–1912

ostrautbyggnadenunderrestaurering.jpgÖstra utbyggnaden under restaurering.
Foto: okänd.

vastrafasadenforerestaurering.jpgVästra fasaden före restaurering.
Foto: okänd.

utgravningochbyggnadsarbeteinvandigt.jpgUtgrävningar och byggnadsarbeten invändigt.
Foto: okänd.

portivastrafasadenforerestaurering.jpgPort i västra fasaden före restaurering.
Foto: Anders Roland.

arbetenvidnorragaveln.jpgArbeten vid norra gaveln.
Foto: Anders Roland.

vastrasidanforerestaurering.jpgVästra sidan före restaurering.
Foto: H. Lindkvist 1909.

byggstallningocharbetenvidvastrafasaden1909.jpgByggställningar och arbeten vid västra fasaden 1909.
Foto: H. Lindkvist.

Publicerad 2003-06-11, Uppdaterad 2022-11-16