Bilder från Klostrets restaurering 1909-1912

ostrautbyggnadenunderrestaurering.jpg

Östra utbyggnaden under restaurering. Foto: okänd.

vastrafasadenforerestaurering.jpg

Västra fasaden före restaurering. Foto: okänd.

utgravningochbyggnadsarbeteinvandigt.jpg

Utgrävningar och byggnadsarbeten invändigt. Foto: okänd.

portivastrafasadenforerestaurering.jpg

Port i västra fasaden före restaurering.  Foto: Anders Roland.

arbetenvidnorragaveln.jpg

Arbeten vid norra gaveln. Foto: Anders Roland.

vastrasidanforerestaurering.jpg

Västra sidan före restaurering. Foto: H. Lindkvist 1909.

byggstallningocharbetenvidvastrafasaden1909.jpg

Byggställningar och arbeten vid västra fasaden 1909. Foto: H. Lindkvist.

Publicerad 2003-06-11, Uppdaterad 2022-01-19