Digitala utställningar

Klostrets korsgång.jpg

 

Klostret i Ystad har på grund av den pågående pandemin för närvarande haft en del begränsningar i öppettiderna och därför har vi arbetat med att tillgängliggöra en del av våra tidigare utställningar digitalt.

Klostret har stora samlingar, som ägs av YF - Ystads Kulturhistoriska Förening, något vi är väldigt stolta över att få förvalta. Samlingarna förvaras på vårt magasin ”Kulturmagasinet”.

Ystads museer använder sig av databasen Sofie för att katalogisera sina samlingar. Undan för undan publiceras föremål och fotografier för våra besökare på Klostrets hemsida under rubriken Föremåls- och bilddatabasen Sofie.


Utställningarna som just nu visas är:


Allmogens juveler

Dräktsilverutställningen visades ursprungligen på Klostret 17/11 2013 – 3/4 2016.
I den digitala versionen får man se dräktsilver från 1700- och 1800-talen.

Samuel Moses Marcus - Fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad

Fotoutställningen visades ursprungligen på Klostret 9/6 2019 – 5/4 2020.
I den digitala versionen får man se Ystadbilder från 1860-talet fram till 1910-talet.

 


 

 

 

Publicerad 2020-10-07, Uppdaterad 2020-12-21