Digitala utställningar

Klostret visar alltid ett urval föremål eller fotografier ur samlingarna, men det är bara en bråkdel av allt vi förvaltar. Här i våra digitala utställningar kan du ta del av föremålen från tidigare utställningar på Klostret.

Rött brudbälte med silver mot svart bakgrundAllmogens juveler

Dräktsilverutställningen visades ursprungligen på Klostret 17/11 2013 – 3/4 2016.
I den digitala versionen visar vi dräktsilver från 1700- och 1800-talen.

 


 

 

 

Svartvitt fotografi på Samuel Moses Marcus Samuel Moses Marcus - Fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad

Fotoutställningen visades ursprungligen på Klostret 9/6 2019 – 5/4 2020.
I den digitala versionen visar vi Ystadbilder från 1860-talet fram till 1910-talet.

Publicerad 2022-10-07, Uppdaterad 2024-01-18