Salong

Olika platser
Enligt Riksteaterns klassificering har Ystads Teaters salong totalt ca 460 platser varav ca 110 lyssnarplatser. Det innebär att här finns 350 platser där man både hör och ser bra. Salongen är indelad i parkett med 216 platser varav 4 är handikappanpassade, nedre första raden med ca 110 platser och övre andra raden med ca 130 platser. Ystads Teater har modern teknisk utrustning med bl a hörselslinga på parkett.  

Klassisk utformning
Salongen har hovteaterns klassiska hästskoform där man både ser och blir sedd. Det senare gäller framförallt platserna i avantscenlogerna. Första radens vänstra avantscenloge är alltid reserverad för styrelsen.

 

Bild på teaterns salong.

Publicerad 2020-02-02, Uppdaterad 2021-03-16