Scen

Fakta om scenen på Ystads Teater

Scenmått

Scenen är 10,7 meter djup och 14.9 meter bred. Speldjupet är 9 meter och scenöppningen 7,5.  Minsta höjd i scenhuset är 13,4 meter. 

Kulisser och ridåer

Ystads Teater har en unik samling originalfonder och kulisser av Carl Ludvig Grabow (1847-1922). Grabow var från mitten av 1870-talet till sin död 1922 Sveriges främste scenograf eller teaterdekoratör som det då hette. Från hans ateljé i Stockholm - med som mest ett 20-tal anställda målare, gesäller och lärlingar-  levererades scenkulisser till de flesta teatrar i Stockolm däribland Dramaten och Operan och till många av de fasta landsortsteatrar som växte fram under slutet av 1800-talet och inte minst då till Ystads Teater.

Fallridå

Scenbilder av L. Grabow är följande:

Scenbild 1: Engelsk park
Scenbild 2: Bondstuga
Scenbild 3: Borgarhem
Scenbild 4: Elarsal
Scenbild 5: Stadstorg

Publicerad 2022-02-02, Uppdaterad 2024-04-05