Styrelse

Sammansättning
Styrelsen för Ystads Teater AB består av sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna nomineras av Ystads kommun som innehar 94% av bolagets aktier.
Styrelsen är sammansatt enligt följande:

Ordinarie ledamöter:
- Ros-Marie Johannson (S), ordförande
- Lennart Johansson (M), vice ordförande
- Kevin Rasmussen (S), ledamot
- Lilian Borén (S), ledamot
- Håkan Ericsson (C ), ledamot
- Clifford Härstedt (M), ledamot
- Olof Jolom (M), ledamot
- Föredragande: Thomas Lantz, VD

 

Publicerad 2014-01-13, Uppdaterad 2018-12-07