Styrelse

Sammansättning
Styrelsen för Ystads Teater AB består av sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna nomineras av Ystads kommun som innehar 94% av bolagets aktier.
Styrelsen är sammansatt enligt följande:

Ordförande Curt Hansson (M)

Vice ordförande Kim Grahn (S)

Ledamot Anders Andersson (S)

Ledamot Lilian Borén (S)

Ledamot Gunilla Christersson (C)

Ledamot Leif Olsson Svensson (SD)

Ledamot Malin Olsson (M)

Föredragande VD Charlotta Blom

 

Publicerad 2014-01-13, Uppdaterad 2021-01-20