WME_fjarde_teknikaret.JPG

Samverkan skola arbetsliv

En del i arbetet att säkra kompetensförsörjningen handlar om att samverka mellan skola och arbetsliv. Vi kallar det förkortat för SSA.

Varför är det viktigt med en dialog?

Vår roll är att förmedla ert behov av kompetens till rätt aktörer så att det på sikt kommer att finnas personer med rätt utbildningar för er verksamhet, därför är det viktigt med en dialog.

Hur arbetar vi på Marknad och Näringsliv med kompetensförsörjning?

Genom en grundlig omvärldsanalys arbetar vi för att både på kort och lång sikt arbeta för en säkrad kompetensförsörjning. Det kan handla om aktiviteter men det kan också handla om lobbying.

Läs mer under fliken kompetenskompassen för att få en helhetsbild över det strategiska arbetet.

Publicerad 2021-10-07, Uppdaterad 2023-10-11