Tjänsteman i beredskap

Ystad Hamn Logistik AB (YHLAB) ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i vår organisation och i vårt geografiska område.

YHLAB har en beredskapsfunktion i form av en tjänsteman i beredskap, TiB. Vår TiB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Syftet är att säkerställa hamnens tillgänglighet för att effektivt kunna hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

Tjänsteman i beredskap, TiB, har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar hamnen och förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för de verksamheter som berörs av händelsen så att tidiga snabba åtgärder kan sättas in.

Allmänheten ska inte kontakta TiB, utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112. 

Vid vilka situationer ska man ta kontakt med TiB?

- Akuta händelser i våra lokaler som ex. vattenläckage, strömavbrott, brand, inbrott etc.

- Fartyg som meddelar förändringar av anlöp eller avgång efter ordinarie arbetstid. Inom ordinarie arbetstid hänvisas samtalen i första hand till operativ enhet. 

- Andra fartyg som inte går i linjetrafik som ex. fiskebåtar eller myndighetsfartyg.

- Utsläpp av farliga ämnen.

- Negativa konsekvenser eller samhällsstörning för hamnen.

 

För övriga frågor hänvisar vi till våra ordinarie telefontider, vardagar 08.00-16.00 tel nr: 0411-180 80 eller mejla till port@ystad.se

 

Frågor som rör linjerna som trafikerar hamnen, ex tidtabell, bokningsförfrågningar etc, ber vi er att ta kontakt direkt med rederierna:

Bornholmslinjen www.bornholmslinjen.se

Unity Line www.unityline.se

Polferries www.polferries.se 

 

Vid frågor som gäller småbåtshamnen, vänligen kontakta Ystads Marina +46 (0)702-55 29 32.

Publicerad 2022-04-05, Uppdaterad 2024-01-02