Pressmeddelanden

 

Danske transportministern stödjer Ystad Hamn [2016-07-20] 

Danmarks transportminister, Hans Christian Schmidt (V), besökte idag Ystad Hamn för att diskutera trafiken till Bornholm samt hamnens betydelse för dansk infrastruktur.

[PDF] Läs mer>>

 

Rekordvolymer i Ystad Hamn första halvåret 2016 [2016-07-12]

Ystad Hamn fortsätter nå nya rekordnivåer i trafiken till och från hamnen. Efter förra årets rekordsiffror visar första halvåret 2016 att trenden fortsätter.

[PDF] Läs mer>>

 

Effektiva godstransporter på agendan i Rønne [2016-03-04]

Ystad Hamn fortsatte idag sitt arbete med att förbättra transportvägarna i sydöstra Skåne och till Bornholm via Ystad. Hamnen bjöd in politiker, transportföretag och andra intressenter från både Danmark och Sverige till en konferens i Rønne på Bornholm, för att diskutera betydelsen av effektiva transportvägar.

[PDF] Läs mer>>

 

Ystad Hamn bjöd in till företagsbesök [2016-03-03]

Idag bjöd Ystad Hamn tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till företagsbesök för intresserade aktörer i regionen. Ombord på Unity Lines m/s Skania fick deltagarna höra mer om hamnen och dess framtidsplaner.

[PDF] Läs mer>>

 

Nya rekordnivåer i Ystad Hamn [2016-01-21]

Under 2015 fortsatte trafiken i Ystad Hamn att öka och därmed befäste Ystad Hamn återigen positionen som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn. Den största procentuella ökningen skedde inom busstrafiken som ökade med 30,7%.

[PDF] Läs mer>>

 

Rekordstort intresse för Ystad Hamn [2015-10-30]

Intresset för Ystad Hamn fortsätter. Efter höstens många besök av riksdagspolitiker, lokalpolitiker samt ordföranden för Region Skåne fick hamnen idag besök av Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson (S).

[PDF] Läs mer>>

 

Ystad Hamns utveckling på agendan i Riksdagen [2015-09-25]

Torsdagen den 24 september bjöd Ystad Hamn, Ystads kommun och trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz in politiker till ett möte i Riksdagen. Mötet ämnade diskutera hamnens utmaningar och framtid.

[PDF] Läs mer>>

 

Moderata skånska riksdagspolitiker mötte lokala representanter i Ystad Hamn [2015-09-18]

Den 18 september möttes riksdagsledamöter från moderata ”Skånebänken” i Ystad Hamn för att diskutera en lösning på de infrastrukturella utmaningar som hamnen står inför.

[PDF] Läs mer>>

 

Riksdagspolitiker mötte lokala representanter i Ystad Hamn [2015-09-11]

Den 11 september var riksdagsledamöterna Sofia Damm (KD) och Tuve Skånberg (KD) på plats i Ystad Hamn. Besöket ämnade få de infrastrukturella utmaningarna på agendan samt skapa insikt i hamnens betydelse regionalt och nationellt.

[PDF] Läs mer>>

 

Toppolitiker stöttar Ystad Hamn [2015-08-31]

Måndagen den 31 augusti 2015 besökte Region Skånes regionstyrelseordförande Henrik Fritzon (S), tillsammans med riksdagsledamoten och suppleanten i Trafikutskottet Rikard Larsson (S), Ystad Hamn. På agendan stod hamnens framgångar och betydelse för Sverige – samt hamnens infrastrukturella utmaningar.

[PDF] Läs mer>>

 

Riksdagsledamot och Ystad Hamn sätter fokus på tillväxt i östra Skåne [2015-04-27]

Riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) och Ystad Hamn bjöd i dag in regionala och lokala politiker och tjänstemän till ett seminarium för att diskutera hur tillväxten i östra Skåne ska öka. Under dagen konstaterades att investering i och utveckling av infrastruktur är nyckeln till tillväxt.

[PDF] Läs mer>>

 

Passagerarrekord i Ystad Hamn [2015-01-19]

Framgångarna fortsätter för Sveriges tredje största färjepassagerarhamn som 2014 slog nya rekord både avseende antal passagerare till Bornholm som antalet personbilar totalt i hamnen. Tillströmning av nya kunder har också lett till att järnvägstransporterna ökade med 10%.

[PDF] Läs mer>>

 

Dansk-svenska gränshinder granskas i Ystad [2014-09-02]

Ystad Hamn går aktivt in i kampen mot gränshinder mellan Danmark och Sverige. Idag samlade Ystad Hamn svenska och danska politiker och intressenter till ett seminarium i ämnet. Riksdagsledamoten Hans Wallmark (M), som är aktiv i frågan om samarbete mellan Danmark och Sverige, deltog i seminariet.

[PDF] Läs mer>>

 

Ystad Hamn och Åhus Hamn inleder ett strategiskt samarbete [2014-08-28]

De båda hamnarna avser samarbeta i strategiska utvecklingsfrågor som bl.a. infrastruktursatsningar, förstärkning av konkurrenskraften för etablerade företag eller nyetablerade företag i Skåne och marknadsföring för ökat handelsutbyte med länderna på södra och östra sidan av Östersjön.

[PDF] Läs mer>>

 

Hamnmotion bygger på felaktiga förutsättningar: Ystad hamn kan inte tvinga färjorna att ansluta till land-el [2014-06-25]

– Som allmän hamn av riksintresse kan vi varken hindra fartyg från att anlöpa eller ställa krav på deras utrustning, säger Ystad Hamn Logistiks vd Björn Boström i en kommentar till en motion till kommunfullmäktige inlämnad av Joakim Strandberg (KD).

[PDF] Läs mer>>
[PDF] Hamnstyrelsens svar på motionen>>
[PDF] Motion om obligatorisk anslutning av fartyg till landström>>

 

Ystad Hamn på agendan i Riksdagen [2014-06-18]

Onsdagen den 18 juni bjöd Ystad Hamn och trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M) in politiker och tjänstemän till ett möte i Riksdagen. På agendan stod bl.a. E65an från Malmö till Ystad. Mötet var ett led i ett långsiktigt arbete med att göra politiker uppmärksamma på begräsningarna med E65an och de förändringar som måste ske för att öka framkomligheten i Ystad.

[PDF] Läs mer>>

 

Ystad Hamn på Dansk Folkemøde [2014-06-15]

Kan Bornholm och Ystad bli ett? Ja, det var en av många frågeställningar Ystad Hamn förd fram under Folkemødet i Allinge på Bornholm den 12-15 juni 2014. Även en offentlig debatt med temat "Vänd gränshinder till gränsmöjligheter" arrangerades.

[PDF] Läs mer>>

 

Trafiken till Polen säkrar Ystad Hamns framgång bland svenska hamnar [2014-04-28]

Framgångarna fortsätter för Ystad Hamn. Dagsfärsk statistik från Sveriges Hamnar visar att Ystad Hamn behåller sin ställning som Sveriges 10:e största hamn. Hamnen är en av få i toppen som visar en positiv utveckling med en ökning på 10% i godsvolym under 2013. ”Förklaringen är den stora volymökningen i den polska färjetrafiken, och ett väl fungerande partnerskap med rederierna” säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn.

[PDF] Läs mer>>

 

Samarbete mellan hamn och rederi ger resultat [2014-04-10]

Framgångsreceptet för hamnar och rederier är att ha ett nära samarbete och föra en öppen dialog med varandra. Det var budskapet som Björn Boström, VD på Ystad Hamn Logistik AB, framförde när han den 10 april talade inför 320 personer inom sjöfartsbranschen på den årliga Ferry Shipping Conference.

[PDF] Läs mer>>

 

Dansk politiker uppmärksammar Ystad Hamn [2014-03-06]

Onsdagen den 5 mars besökte den danske politikern Kristian Pihl Lorentzen Ystad Hamn. Kristian Pihl Lorentzen är ledande politiker med fokus på transportfrågor i Danmarks största parti, Venstre. Besöket gjordes för att öka förståelsen för den roll som Ystad Hamn spelar för södra Sverige såväl som för dansk inrikestrafik. Nu ska hamnens intressen diskuteras på högre nivå.

[PDF] Läs mer>>

 

Nya rekord i Ystad Hamn! [2014-01-16]

År 2013 utvecklades trafiken i Ystad Hamn åter positivt och nya rekord slogs. Denna gång var det godsmängden som ökade kraftig, tack vare en stor ökning i trafiken mellan Ystad och Świnoujście i Polen. Även antalet lastfordon nådde en ny rekordnivå.

[PDF] Läs mer>>

 

Ystad Hamn i fortsatt framgång [2014-01-08]

De tre första kvartalen 2013 har Ystad Hamn skördat framgångar och blev Sveriges tionde största hamn vid halvårsskiftet. Ny statistik från Sveriges Hamnar visar att platsen nu stärkts.

[PDF] Läs mer>>

 

Ytterligare ett fartyg till Polen [2013-02-05]

Idag, tisdag den 5 februari 2013, sätter Polferries in ytterligare ett fartyg i trafiken till Polen. Det finns nu sex dagliga förbindelser mellan Ystad och Świnoujście och Ystad Hamn stärker än en gång sin roll som den ledande hamnen för färjetrafik mellan Sverige och Polen.

[PDF] Läs mer>>

 

Åter nya rekord för Ystad Hamn [2013-01-28]

Trots lågkonjunktur och ekonomisk försiktighet fortsätter passagerarvolymerna i Ystad Hamn att öka. Det är en mycket glädjande utveckling som ytterligare stärker hamnens position som en av Sveriges viktigaste hamnar.

[PDF] Läs mer>>

 

Ordförandens presentation i kommunfullmäktige [2012-08-17]

Styrelsens ordförande Henrik Plantin informerade om hamnverksamheten i kommunfullmäktige i Ystad torsdagen den 16 augusti 2012. Presentationsmaterialet finns att hämta som pdf via länken nedan.

[PDF] Läs mer>>

 

Nya rekord för Ystad Hamn [2012-02-07]

Trots lågkonjunktur och en avmattad transportmarknad fortsätter volymerna i Ystad Hamn att öka.

[PDF] Läs mer>>

 

Hamnen är inte boven [2011-11-03]

Nya mätningar nyanserar bilden av luftföroreningarnas ursprung.

[PDF] Läs mer>>

[PDF] Läs mer om mätresultaten här>>

 

Nu börjar vi bygga landströmsanläggningen [2011-10-14]

Måndagen den 10 oktober 2011 skrev Ystad Hamn efter upphandling avtal med Processkontroll Elektriska AB som i en totalentreprenad ska bygga och installera hamnens anläggning för att ansluta fartyg till det allmänna elnätet.

[PDF] Läs mer>>

 

Michael Törnfeldt - operativ chef för Ystad Hamn [2011-06-25]

Efter sommaren börjar Michael Törnfeldt som operativ chef för ystad Hamn Logistik AB.

[PDF] Läs mer>>

 

Fortsatt framgång för Ystad Hamn 2010 [2011-03-18]

Som en av mycket få hamnar i Sverige ökade godsvolymen i Ystads hamn under krisåret 2009, då med knappt 11%. Denna trend har fortsatt även under 2010 och resultatet blev en ökning på hela 18%.

[PDF] Läs mer>>

 

Per Sjögren - Underhållschef i Ystad Hamn [2011-02-21]

Den 28 februari börjar Per Sjögren som underhållschef för Ystad Hamn Logistik AB.

[PDF] Läs mer>>

 

Miljömätningar i Ystad hamn [2011-01-14]

Som en del av miljöarbetet i hamnen började Ystad Hamn Logistik AB under vecka två mäta halterna av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) och kolväten (VOC).

[PDF] Läs mer>>

 

Cecilia Ejlertsson - miljöansvarig i Ystad Hamn [2011-01-05]

Den 17 januari tillträder Cecilia Ejlertsson som miljöansvarig för Ystad Hamn. Hennes främsta uppgift är att verka för en Grön Hamn.

[PDF] Läs mer>>

 

Fortsatt godsökning under första halvåret [2010-08-19]

Som en av mycket få hamnar i Sverige ökade godsvolymen i Ystads hamn under krisåret 2009. Denna trend har fortsatt även under 2010 och första halvåret vittnar om en ytterligare ökning på hela 20%.

[PDF] Läs mer>>

 

Ystad Hamn gick stärkt ur krisen [2010-06-11]

Under 2009 genomgick världen en sällan skådad ekonomisk kris. Många människor och verksamheter påverkades, transportbranschen och hamnarna inget undantag. Statistik från Sveriges Hamnar visar nu att Ystad hamn ökade godsvolymerna och åter stärkte sin position jämfört med andra hamnar. [PDF] Läs mer>>

Översikt Hamnstatistik 2009 [PDF] Läs mer>>

Ystad Hamn Logistik AB investerar 30 miljoner i miljöförbättrande åtgärder [2010-01-04]

Detta är slutsatsen i den utredningen hamnbolaget har låtit genomföra och som skickades till Miljödomstolen i Växjö den 30 december. [PDF] Läs mer>>

 

Ombyggnaden i Ystads hamn fortsätter [2008-11-20]

Miljööverdomstolen meddelade nu på eftermiddagen att de inte kommer att upphäva det verkställighetsförordnande som meddelats Ystad Hamn i domen från den 30 oktober. [PDF] Läs mer>>

 

Nytt samarbete på linjen Swinoujscie-Ystad [2008-10-31]

Polferries och DFDS har idagarna tecknat ett samarbetsavtal gällande trafiken på sträckan Swinoujscie-Ystad.[PDF] Läs mer>>  

 

Positivt besked för Ystad Hamn [2008-10-30]

I miljödomstolens besked som meddelades idag klockan 14:00 framgår det att Ystad Hamn Logistik AB och Ystads... [PDF] Läs mer>>

 

Ny VD på Ystad Hamn Logistik AB [2008-04-24] 

Den 1 augusti 2008 tillträder Björn Boström som ny VD för Ystad Hamn Logistik AB. Han lämnar då sin nuvarande post som VD för Ven-Trafiken AB i Landskrona. [PDF] Läs mer>>

 

 

 

Publicerad 2022-01-16, Uppdaterad 2023-05-02