Mer information om Bellevue

Boendemiljö

Bellevue särskilda boende består av 58 enrumslägenheter med varierande storlek och utseende. Boendet ligger på övre plan. Alla lägenheter har ett eget litet pentry samt toalett och dusch. Det finns även telefon, TV och WI-FI i alla lägenheter. Varje enhet har ett eget kök med gemensam matsal och två sällskapsrum. Enheterna har balkong.

I vår stora trädgård, som är anlagd med bra promenadstråk utan trafik runt hela huset, finns flera uteplatser. I trädgården ska alla sinnen hos besökaren stimuleras. Här finns vatten som porlar, växter med olika strukturer, former och färger och dofter av olika slag. Här ska man kunna finna plats för rekreation, vila, avskildhet och tid för tanke. I trädgården ska det också finnas plats för möten mellan boende från samtliga enheter, personal, anhöriga och besökande utifrån.

Trygghetslarm

Varje lägenhet har tillgång till trygghetslarm om behovet finns.

Kost och måltider

All personal som arbetar på Bellevue utbildas kontinuerligt inom kost och nutrition. För oss är det viktigt att kunna leverera god och näringsrik mat.

Frukost och mellanmål tillagas på enheten, lunch och kvällsmat levereras från Bellevues restaurang. Du väljer själv vart du vill inta din måltid, i den egna lägenheten, enhetens gemensamma matsal eller i restaurangen. Måndag till fredag erbjuds alltid alternativrätt så att du kan välja det du tycker bäst om.

Alla som bor på Bellevue har en kostplan, den berättar vilken kost du äter, om du har någon specialkost eller allergier.

För att kvalitetssäkra så att ingen som bor på särskilt boende drabbas av undernäring eller ofrivillig viktnedgång använder vi oss av kvalitetsregistret Senior alert. Du kan läsa mer om senior alert via länken nedan.

Senior alert - Senior alert

Bellevues restaurang

På Bellevue finns det en restaurang som drivs av kommunens kostenhet. Du hittar mer information om restaurangen via länken nedan.
Bellevues restaurang

Aktiviteter

På Bellevue arbetar en äldrepedagog som ansvarar för planering av sociala och meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna planeras utifrån de intressen och önskemål som finns hos de som bor på Bellevue. Exempel på aktiviteter som uppskattas är bland annat gymnastik, dansuppträde, kortspel, bingo, pyssel, musikunderhållning och frågesport. Det erbjuds två aktiviteter per vardag och en aktivitet per helgdag.

Personal

Personal finns att tillgå dygnets alla timmar.

Vi strävar alltid efter att all personal ska vara utbildade undersköterskor. Om man inte är utbildad erbjuder kommunen möjlighet att utbilda sig via arbetet. Kommunen erbjuder även undersköterskor att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor inom demensomvårdnad.

Vi tycker kunskap är viktigt och har därför en utbildningsplan där vi kontinuerligt erbjuder fortbildning.

Teamet

Varje person som flyttar in på särskilt boende får en kontaktman. Kontaktmannen utgör en samordnande/ förmedlande länk mellan övriga professioner som ingår i ditt nätverk.

Teamet på särskilt boende består av kontaktman/ omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och vid behov läkare och biståndshandläggare.

Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret och du kan via hen boka läkarbesök i ditt hem. Fysioterapeut och Arbetsterapeut (rehabiliteringspersonal) besöker boendet regelbundet och ansvarar för hjälpmedel och ordination av träningsprogram. Biståndshandläggaren följer tillsammans med dig och kontaktmannen upp dina insatser så att du får den hjälp du behöver.

På våra enheter för personer med kognitiv sjukdom finns Silviasyster för stöd och råd till personal och anhörig.

Teamets mål är att hjälpa dig att bibehålla dom funktioner du har och att arbeta utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi stöttar dig till att kunna vara fortsatt självständig så länge som möjligt.

Kvalitetsarbete

När du flyttar in skriver du och kontaktmannen en genomförandeplan tillsammans, detta är det vägledande dokumentet som berättar vilka önskemål du har om hur hjälpen du får ska utföras. Genomförandeplanen finns till för att säkerställa din delaktighet och är en av grunderna i vårt arbete.

För oss är det viktigt med kvalité och vi gör alltid vårt bästa för att leverera en så god vård och omsorg som möjligt. För att säkerställa att vi håller en god kvalité har varje enhet ett kvalitetsombud och vi arbetar även med olika typer av kvalitetsverktyg. Kvalitetsombudets roll är att vara del i att säkra god och likvärdig kvalité i omvårdnadsarbetet som utförs och att vara ett stöd för kollegor och enhetschefer.

Kvalitetsverktygen använder vi i det dagliga arbetet för att kunna möta varje individ och kunna forma det stöd och den hjälp som du behöver. Vill du läsa mer om de kvalitetsverktyg vi använder kan du göra det via länkarna nedan.

Senior alert - Senior alert

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Publicerad 2021-11-12, Uppdaterad 2023-11-28