Mer information om Ljuskällan

Boendemiljö

Ljuskällans boende är fördelat på två plan. Lägenheterna med inriktning mot kognitiv sjukdom ligger på markplan och lägenheterna med inriktning mot somatisk funktionsnedsättning ligger på våning två.

Alla lägenheter på Ljuskällan har ett litet pentry, toalett med dusch samt uteplats eller fransk balkong. TV, telefonuttag och WI-FI finns i samtliga lägenheter. Varje enhet har ett gemensamt kök, matsal, vardagsrum och uteplats/ balkong. På Ljuskällans finns ett gemensamhetsutrymme för hela huset som vi kallar för torget. Torget är husets samlingspunkt, där kan du sätta dig i TV-hörnan en stund, köra ett pass i gymmet eller bara sitta och njuta. I anslutning till torget finns även bad och salong.

På Ljuskällan kan du njuta av två vackra nyanlagda innergårdar. Det finns fina promenadstigar samt många olika uteplatser att välja på. Till våren välkomnar vi vårt orangeri. Runt fastigheten finns ett trevligt promenadstråk med bänkar placerade utmed vägen.   

Trygghetslarm

Varje lägenhet har tillgång till trygghetslarm om behovet finns.

Kost och måltider

All personal som arbetar på Ljuskällan utbildas kontinuerligt inom kost och nutrition. För oss är det viktigt att kunna leverera god och näringsrik mat.

Frukost och mellanmål tillagas på enheten, lunch och kvällsmat levereras från Väderlekens restaurang. Du väljer själv vart du vill inta din måltid, i den egna lägenheten, enhetens gemensamma matsal. Måndag till fredag erbjuds alltid alternativrätt så att du kan välja det du tycker bäst om.

Alla som bor på Ljuskällan har en kostplan, den berättar vilken kost du äter, om du har någon specialkost eller allergier.

För att kvalitetssäkra så att ingen som bor på särskilt boende drabbas av undernäring eller ofrivillig viktnedgång använder vi oss av kvalitetsregistret Senior alert. Du kan läsa mer om senior alert via länken nedan.

Senior alert - Senior alert

Aktiviteter

På Ljuskällan finns det aktivitetsledare som ansvarar för planering av sociala och meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna planeras utifrån de intressen och önskemål som finns hos de som bor på boendet. Exempel på aktiviteter som uppskattas är bland annat gymnastik, dansuppträde, kortspel, bingo, pyssel, musikunderhållning och frågesport. Det erbjuds två aktiviteter per vardag och en aktivitet per helgdag.

Personal

Personal finns att tillgå dygnets alla timmar.

Vi strävar alltid efter att all personal ska vara utbildade undersköterskor. Om man inte är utbildad erbjuder kommunen möjlighet att utbilda sig via arbetet. Kommunen erbjuder även undersköterskor att via arbetet vidareutbilda sig till specialistundersköterskor inom demensomvårdnad.

Vi tycker kunskap är viktigt och har därför en utbildningsplan där vi kontinuerligt erbjuder fortbildning.

Teamet

Varje person som flyttar in på särskilt boende får en kontaktman. Kontaktmannen utgör en samordnande/ förmedlande länk mellan övriga professioner som ingår i ditt nätverk.

Teamet på särskilt boende består av kontaktman/ omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och vid behov läkare och biståndshandläggare.

Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret och du kan via hen boka läkarbesök i ditt hem. Fysioterapeut och Arbetsterapeut (rehabiliteringspersonal) besöker boendet regelbundet och ansvarar för hjälpmedel och ordination av träningsprogram. Biståndshandläggaren följer tillsammans med dig och kontaktmannen upp dina insatser så att du får den hjälp som du behöver.

På enheterna för personer med kognitiv sjukdom finns Silviasyster för stöd och råd till personal och anhörig.

Teamets mål är att hjälpa dig att bibehålla dom funktioner du har och att arbeta utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi stöttar dig till att kunna vara fortsatt självständig så länge som möjligt.

Kvalitetsarbete

När du flyttar in skriver du och kontaktmannen en genomförandeplan tillsammans, detta är det vägledande dokumentet som berättar vilka önskemål du har om hur hjälpen du får ska utföras. Genomförandeplanen finns till för att säkerställa din delaktighet och är en av grunderna i vårt arbete.

För oss är det viktigt med kvalité och vi gör alltid vårt bästa för att leverera en så god vård och omsorg som möjligt. För att säkerställa att vi håller en god kvalité har varje enhet ett kvalitetsombud och vi arbetar även med olika typer av kvalitetsverktyg. Kvalitetsombudets roll är att vara del i att säkra god och likvärdig kvalité i omvårdnadsarbetet som utförs och att vara ett stöd för kollegor och enhetschefer.

Kvalitetsverktygen använder vi i det dagliga arbetet för att kunna möta varje individ och kunna forma det stöd och den hjälp som du behöver. Vill du läsa mer om de kvalitetsverktyg vi använder kan du göra det via länkarna nedan.

Senior alert - Senior alert

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Publicerad 2020-11-05, Uppdaterad 2023-11-28

Social medier