Bilder Gläntan

                    Gläntans dagverksamhet/interiör

                                                       Gläntan - interiör

                    Gläntans dagverksamhet/klär midsommarstång

                                                        Midsommar

                    Gläntans dagverksamhet/gymnastik

                                                       Träning

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-02-14, Uppdaterad 2020-02-04