Restauranger

I kommunen har vi fyra restauranger som vänder sig till äldre och funktionshindrade. Restaurang Bellevue, Löderupsgården, Väderlekens Restaurang och Räfsans Bykrog.

Räfsans Bykrog är en dagcentral inrättade i syfte att bereda äldre och funktionshindrade möjlighet att ägna sig åt hobbyverksamhet, ha olika möten och andra sammankomster. Kärnan i dagcentralverksamheten är dock restaurangen som serverar förmiddagsfika, lunch, eftermiddagskaffe och härliga hembakade kakor.

Dagens lunch för pensionärer är subventionerat av kommunen och kostar den ätande 56 kr vardag och lördag, samt 61 kr söndag och helgdag. I våra restauranger har du möjlighet att betala både kontant eller med kort.

Restaurangverksamhet bedrivs även vid Löderupsgården, Väderleken och Bellevue.

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-02-14

Kontakt

Kostenheten
Marie Balksäter
Enhetschef
0411-57 72 28