Restauranger

I kommunen har vi fyra restauranger som vänder sig till äldre och funktionshindrade. Restaurang Bellevue, Löderupsgården, Väderlekens Restaurang och Räfsans Bykrog.

 

Restaurangerna Räfsans Bykrog, Väderleken, Bellevue och Löderupsgården är stängda from 2020-03-16 till följd av rådande pandemi.

Beslutet är en direkt följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att minska smittspridningen av Corona Covid-19.

Avdelningschef Lotta Wallin 0709-477 333

Enhetschef Kost Mikael Larsen 0730-563 056

 

Räfsans Bykrog är en dagcentral inrättade i syfte att bereda äldre och funktionshindrade möjlighet att ägna sig åt hobbyverksamhet, ha olika möten och andra sammankomster. Kärnan i dagcentralverksamheten är dock restaurangen som serverar förmiddagsfika, lunch, eftermiddagskaffe och härliga hembakade kakor.

Dagens lunch för pensionärer är subventionerat av kommunen och kostar den ätande 56 kr vardag och lördag, samt 61 kr söndag och helgdag. I våra restauranger har du möjlighet att betala både kontant eller med kort.

Restaurangverksamhet bedrivs även vid Löderupsgården, Väderleken och Bellevue.

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2021-03-16

Kontakt

Kostenheten
Mikael Larsen
Enhetschef
0411-57 70 73