Ystad_Hem_miljö-160.jpg

Timprisavtal

Vill du ha möjlighet att kunna styra din elkostnad? Ett timprisavtal kan då vara något för dig. För genom att använda elen i ditt hem på ett smart sätt kan du spara pengar.

Planera din elanvändning

Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timprisavtal är att du kan påverka ditt elpris genom att styra förbrukningen till de timmar på dygnet som har lägre elpriser. Men för att få ut så mycket som möjligt av timprisavtal behövs lite planering. Du behöver läsa på och stämma av elpriserna. Med information om de aktuella priserna kan du försöka styra din elförbrukning. Du hittar aktuella timpriser för SE4 på den nordiska elbörsen Nordpools hemsida.

Läs mer om timprisavtal >>

Publicerad 2022-05-12, Uppdaterad 2022-06-02