YEAB_elnat_230902_2.jpg

Elnät inför ny prismodell

Från 1 maj 2024 inför Ystad Energi Elnät en ny prismodell för överföringsavgiften och nätnyttoersättningen - dessa kommer nu att variera timme för timme beroende på spotpriset. Den nya prismodellen ger dig som kund incitament att använda el när spotpriset är lågt och att använda mindre el när spotpriset är högt.

Bakgrund

Sedan år 2020 har regionnätsägaren en direkt exponering mot spotpriset eftersom Svenska kraftnät som äger transmissionsnätet då tog bort sin prissäkring av nätförluster och kopplade den till spotpriset på el. Regionnätsägaren införde rörlig överföringsavgift from 1 januari 2024 vilket gör att Ystad Energi Elnät måste anpassa sina avgifter därefter. Kostnader som Svenska kraftnät och regionnätsägaren har för elöverföringen faktureras Ystad Energi Elnät som sedan fakturerar vidare kostnaderna till slutkunden.
 
Överföringsavgiften är det du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar, kWh.
 
Nätnyttoersättningen är den ersättning som utgår till dig som producerar el i elnätet. Den bestäms av hur mycket el som produceras från din anläggning och matas ut på elnätet mätt i kilowattimmar, kWh.

 

Illustration över transmissionsnät, lokalnät och regionnät

 

Vad innebär detta för dig som kund hos Ystad Energi Elnät?

Den nya prismodellen innebär att överföringsavgiften och nätnyttoersättningen kommer att variera timme för timme beroende på spotpriset. Detta ger dig som kund incitament att använda el när spotpriset är lågt samt att använda mindre el när spotpriset är högt.

På månadsfakturan kommer snittpriset för överföringsavgiften och nätnyttoersättningen att framgå.
För tillfälligt ändras inte den fasta elnätsavgiften och effektavgiften ändras inte, utan ändringen avser endast prismodellen för överföringsavgiften och nätnyttoersättningen.

Prisexempel, per timme

Prisexempel rörlig överföringsavgift och nätnyttoersättning i öre/kWh. Priser exkl moms.

Tabell överföringsavgift och nätnyttoersättning

 

Förbrukning (överföringsavgift)*

Exempel 1
Förbrukar du som säkrings- eller månadseffektkund 1 000 kWh under en månad med genomsnittligt elpris på:

  • 50 öre/kWh, så blir månadskostnaden för elöverföringen 9,82 öre/kWh x 1000 kWh = 98,2 kr exkl moms
  • 100 öre/kWh, så blir månadskostnaden för elöverföringen 12,62 öre/kWh x 1000 kWh = 126,2 kr exkl moms

Exempel 2
Förbrukar du som högspänningskund 1000 kWh under en månad med genomsnittligt elpris på:

  • 50 öre/kWh, så blir månadskostnaden för elöverföringen 6,26 öre/kWh x 1000 kWh = 62,6 kr exkl moms
  • 100 öre/kWh, så blir månadskostnaden för elöverföringen 9,06 öre/kWh x 1000 kWh = 90,6 kr exkl moms

 

Produktion (nätnyttoersättning)*

Exempel 1
Producerar du som säkrings- eller månadseffektkund 1000 kWh under en månad med genomsnittligt elpris på:

  • 50 öre/kWh, så får du i nätnyttoersättning -7,14 öre/kWh x 1000 kWh = 71,4 kr exkl moms
  • 100 öre/kWh, så får du i nätnyttoersättning -9,94 öre/kWh x 1000 kWh = 99,4 kr exkl moms

Exempel 2
Producerar du som högspänningskund 1000 kWh under en månad med genomsnittligt elpris på:

  • 50 öre/kWh, så får du i nätnyttoersättning -5,70 öre/kWh x 1000 kWh = 57,0 kr exkl moms
  • 100 öre/kWh, så får du i nätnyttoersättning -8,50 öre/kWh x 1000 kWh = 85,0 kr exkl moms

*Alla kunder har sina unika förbruknings- och produktionsmönster som gör att ovan exempel kan avvika.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du de nya priserna

Prislistor elnät
Privatpersoner och små företag >>
Effektabonnemang och större företag >>

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frågor och svar

Varför förändrad överföringsavgift och nätnyttoersättning?
Bakom förändringarna ligger ökade kostnader för den el som går åt att driva elnäten, så kallade nätförluster, för samtliga nätägare. Längs med hela distributionsledet från produktion ut till kund sker det så kallade nätförluster. Det är el som blir till värme längs vägen och inte kommer kunderna till godo. Detta behöver alla elnätsägare köpa in el för att täcka och det är detta som kallas för nätförluster och utgör en del av överföringsavgifterna för elnätet.

Vad kan jag som kund göra för att minska kostnaden?
Det som kan få störst genomslag är att följa spotpriset och försöka använda mindre el de timmar när priset är högt. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande för att hålla nere sin elförbrukning. Behöver du mer tips och råd kring din elanvändning kan du alltid vända dig till en energirådgivare.

Här kan du se spotpriset: Nord Pool, day-ahead prices >>

Vad gör Ystad Energi Elnät för att minska sina nätförluster?
En stor del av nätförlusterna sker i transmissionsnätet (stamnätet), som drivs av Svenska Kraftnät. De överför sina kostnader direkt till regionnätsägaren, som i sin tur överför sina kostnader till oss som lokalnätsägare.

Sverige är ett långt land, med i många fall stora avstånd mellan där elen produceras och där den används. Finns produktionen av el där den används, minskar kostnaderna för nätförluster. 

Ystad Energi Elnät har i ett riksgenomsnitt väldigt låga nätförluster och vi jobbar aktivt med att övervaka och bygga om elnätet så att det sker minimala nätförluster. 

 


 

Publicerad 2024-04-02, Uppdaterad 2024-04-10