YEAB_elnat_1.jpg

Elnätsavgiften höjs från 1 januari 2023

Snitthöjningen för hela kundkollektivet blir ca 24% med stora variationer mellan kundgrupper. Anledningen till den höjda elnätsavgiften är ökade kostnader för nätförluster samt höjd avgift mot regionnät.

Här hittar du de nya priserna

Prislistor elnät
Privatpersoner och små företag >>
Effektabonnemang och större företag >>

Prisexempel för genomsnittskunder i Ystad Energis nät

YEAB_tabell_prisex_221110_2

Frågor och svar

Varför måste Ystad Energi höja elnätsavgiften?
När el transporteras genom nätet försvinner det alltid en viss mängd. Förenklat: Ska du få 100 enheter el som elnätskund måste 105 enheter el transporteras i nätet på grund av att 5 försvinner på vägen. Det senaste årets rekordpriser på el gör att Eon får ökade kostnader från Svenska kraftnät (som äger regionnätet respektive stamnätet). Eon höjer därför sin överföringsavgift gentemot oss på Ystad Energi som äger lokalnätet. Vi blir därför tvungna att höja elnätsavgiften gentemot er, våra slutkunder.
 
Prissäkrar Ystad Energi kostnaderna för nätförlusterna?
Ja. Vi prissäkrar för våra nätförluster vilket dämpar kostnadsökningen, men den stora prishöjningen på elhandelsmarknaden gör att vår kostnad ändå ökar.
 
Innebär höjda elnätsavgifter mer vinst åt Ystad Energi och kan ni höja elnätsavgiften hur mycket ni vill?
Nej och nej. De höjda elnätsavgifterna handlar enbart om täckning för våra ökade kostnader, vi lägger inte till eller drar ifrån något. Och vi får inte höja elnätsavgiften hur vi vill. Eventuella höjningar regleras och godkänns av statens Energimarknadsinspektion (Ei). Kostnader för nätförluster bedöms av Ei som opåverkbara kostnader och får överföras direkt till kund.

Vad innebär Svenska kraftnäts kostnadstak?
Kostnadstaket innebär att höjningarna av nätavgiften inte blir lika stora nästa år som vi tidigare fått besked om. Läs mer här: Kostnadstak på Svenska kraftnäts energiavgift för nätkunderna 2023 >>

Vad kan jag göra för att sänka mina kostnader?
Det bästa du kan göra just nu, både för att påverka dina egna energikostnader men också för att bidra till att hålla nere elpriset och kanske framförallt - se till att vi tillsammans når klimatmålen, är att använda så lite el som möjligt.

Kan ni garantera att den nya avgiften gäller för hela 2023 eller kan det komma fler höjningar/justeringar för elnätspriset?
Svenska kraftnät har sagt att kostnadstaket gäller för 2023. Vi vet inte om - eller när - nya elnätsavgiftshöjningar eller nya prissättningsmodeller kan bli aktuella, men generellt tror vi att det kommer bli mer frekventa avgiftsjusteringar som följer prisutvecklingen på elmarknanden både uppåt och nedåt.  Vi bevakar aktivt läget och fortsätter att arbeta för att eventuella förändringar ska få så lite inverkan som möjligt för dig. Vi kommer självklart att höra av oss med uppdaterad information om det blir aktuellt.

Publicerad 2022-11-17