Smittskydd

Smittskyddslagen

Syftet med smittskyddslagen är att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar inom landet. Detta innebär att man ska försöka förhindra vidare spridning från personer som bär på det aktuella smittämnet och att smittade personer ska hittas för att erbjuda behandling eller på annat sätt begränsa fortsatt spridning. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2022-11-24