Avfall och renhållning

Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Har du tänkt på att nästan allting förr eller senare blir sopor? Om du lägger allt på rätt ställe kan det mesta faktiskt komma till nytta igen.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall pår ätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

När vi sorterar vårt avfall och lämnar det till återvinning av olika slag minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att både vi själva och kommande generationer kan leva i en bättre miljö. Idag handlar nästan all avfallshantering om att ta tillvara resurser. Upp emot 90% av allt avfall kommer till nytta igen och siffran ökar hela tiden tack vare ett nytt tankesätt, medborgarnas engagemang och nya tekniker. Du kan vara säker på att det som du lämnar till återvinning verkligen kommer till nytta igen!

Informationsblad om avfall

Vem sköter avfallshanteringen?

ÖKRAB (Österlens Kommunala Renhållnings AB) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag, med uppgift att samordna avfallshanteringen i dessa kommuner. ÖKRAB är numera del av Sysav (Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag).

ÖKRAB har sitt kontor på Måsalycke avfallsanläggning två km söder om S:t Olof. Bolaget ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. När det gäller till exempel utebliven sophämtning eller när det gäller frågor om ditt avfallsabonnemang inom Simrishamns och Tomelilla kommuner är det direkt till ÖKRAB du ska vända dig.

I Ystads kommun sköts avfallshanteringen av Tekniska enheten, som tillhör Samhällsbyggnadsnämnden. Här kan du bland annat beställa/ändra abonnemang, anmäla flytt och få information om avfallstaxor för Ystads kommun.

Publicerad 2021-03-04, Uppdaterad 2023-07-28