Gestaltningsprogram

Programmet för Västra Sjöstaden antogs av kommunfullmäktige i oktober 2002 och kan laddas ner via länk på den här sidan.

Bild, Illustration över Västra Sjöstaden

Gestaltningsprogrammets syfte är att:

  • illustrera och tydliggöra planens strukturella intentioner så att dess idéer och avsikter kan förverkligas

  • beskriva och konkretisera planens idémässiga gestaltning

  • beskriva principerna för stadsrummets och bebyggelsens utformning

  • lägga fast riktlinjer för användning av material, färger, vegetation, belysning och andra element som ger staden, stadsrummet och bebyggelsen önskad karaktär

 

 

 

 

Publicerad 2013-11-28, Uppdaterad 2019-07-15

Kontakt

Samhällsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad