Kontakt

Mark- och exploatering
Tel: 0411-57 70 00

Andreas Olsson
Mark- och exploateringschef

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare