Vårdplan för kulturbyggnader

För den långsiktiga planeringen för fastighetsbeståndet finns en vårdplan upprättad. Den omfattar 16 kulturbyggnader varav fem är byggnadsminnesförklarade.

Bild på Borgmästarehuset

Syftet med inventeringen och vårdplanen för byggnaderna är att få överblick och information om objektens historik, kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde, byggnadsmaterial och konstruktion, åtgärds- och renoveringsbehov osv. I planen får man information om hur åtgärderna ska utföras, med vilka material och med vilka metoder.

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-05-08

Kontakt

Rolf Strömblad
Underhållsingenjör
E-post: rolf.stromblad@ystad.se