Ystads stadsmiljöprogram

Ystads stadsmiljöprogram, policy för stadskärnan.

Ystads stadskärna
Ystads stadsmiljöprogram innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. Tillsammans med andra dokument fungerar det som ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmiljön.

Syftet är att skapa en bättre stadsmiljö för alla; boende, verksamma och besökare i Ystad. Vi har alla glädje av, och tjänar på, att bry oss om hur staden ser ut. Kring denna vision och målsättning ska alla kunna samsas. 

Detta ersätter tidigare Skyltprogram från 2002.

Publicerad 2022-11-11, Uppdaterad 2024-06-19

Kontakt

Stadsbyggnad
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad