high_1599467221.jpg

Abonnemang, taxor och hämtningsdagar för små och enskilda avlopp

Här hittar du information om abonnemang och taxor samt tömning för små och enskilda avlopp. Taxan gäller i Ystads kommun från 1/1 . 2020. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Abonnemang 

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avlopssnätet ska ha egen/egna anmläggningar för att ta hand om fastighetens toalettavfall och/eller bad-, disk- och tvättvatten. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel, säkerhet och underhåll inför tömning. 

Taxor

Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (<5 kbm) Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (>5 kbm)
1 524 kr/brunn 290/extra kbm 

 

Tömning av köksbrunn i samband med ordinarie tömning av trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar  Bomkörning 
459 kr/brunn 1 290 kr/gång 

 

Akut tömning som ej kan anstå till tisdag eller torsdag  Akut tömning efter normal arbetstid (jourtid)
2 219 kr 3 500 kr

Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst för anmälan av abonnemang, frågor kring taxor eller för akut tömning under kontorstid.

För att beställa akut tömning efter kontorstid ska du ringa SOS-alarm, telefon 040-676 90 70. 

Tömningsdagar 

Små- och enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Undantagen är vissa fosforkällor och minireningsvker, som kan tömmas med längre intervall eller intr alls. Ystad-Österlenreginens miljöförbun meddelar avvikande tömningsintervall för fosforkällor och minireningsverk. 

Tömning sker tisdagar och torsdagar. Du får en avisering cirka två veckor innan tömning. Önskas tömning annan tid än den du får aviserad kan du kontakta Avfallsenhetens kundtjänst. Ring minst en dag i förväg innan kl 15.00. 

 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2021-03-16

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

När tömmer vi ditt enskilda avlopp?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie tömningsdagar. 

Akut tömning

Om en brunn måste tömmas akut och inte kan vänta till nästkommande tisdag eller torsdag, eller måster tömmas efter normal arbetstid, gäller särskild taxa - se tabell längre ner på denna sida.

Uppehåll i tömning

Fastighetsägare kan, efter anmälan, få medgivande om uppehåll i tömning av slam från små-och enkskilda avlopssanläggningar. Förutsättningen för uppehåll i tömning är att fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Anmälan görs till Avfallsenhetens kundtjänst. 

Förlängt tömningsintervall

Fastighetsägare av små- och enskilda avloppsanläggningar flr bad-, disk- och tvättvatten kan ansöka om förlängt tömningsintervall till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Tömning ska dock ske minst vartannat år. 

Eget omhändertagande av toalettavfall

Fastighetsägare kan ansöka om att själv hantera fastighetens toalettavfall genom kompostering eller annan jordförbättring. Ansökan görs till Ystad-Österlenregionens miljöförbund