LIFE Coast Adapt

Syftet med LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar. I Ystad testar vi bland annat ett naturanpassat erosionsskydd i Nybroån samt en rad åtgärder i Ystads sandskog och Nybrostrand. Det syftar till att skapa en mer dynamisk och naturlig miljö som gynnar såväl stranden som den biologiska mångfalden. Dessutom kommer vi att stärka ålgräsängarna med nyplantering ute till havs vid Ystad Sandskog och Löderups strandbad.

 

Ystads Sandskog_strandråg

Kusterosion i olika former har alltid funnits. Men just nu går det snabbare än någonsin och det finns ​ett konkret hot mot bebyggelse nära kusterna i Skåne. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. ​

Istället för att sitta och vänta på att någon annan ska göra jobbet, är vi här med och testar framtidens metoder. Och eftersom det inte finns någon enskild patentmetod, testar vi en rad olika metoder samtidigt.​

Metoderna är naturbaserade, vilket betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. ​Något som också ger långsiktiga effekter som förstärks över tid. Nu ska vi ska ta reda på exakt hur dessa metoder fungerar i praktiken funkar och mäta effekterna. ​

På så sätt hjälper vi forskningen att hitta fram till riktigt bra metoder. Samtidigt som vi gör praktisk ​nytta på en rad kustremsor i Skåne.

De här platserna kommer vi att testa metoderna på: Lilleskog, Sandskogen, Nybrostrand, Nybroån och Löderups strandbad. 

Läs mer om projektet, metoderna och testplatserna på projektets webbsida!


Projektägare:
Region Skåne. Från Ystads kommun medverkar avdelningen för hållbar utveckling, den tekniska avdelningen samt kommunikationsenheten. Övriga partners är Länsstyrelsen Skåne, Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne, Statens Geotekniska Institut och Lunds universitet.


EU-program:
Projektet delfinansieras av LIFE.


Kontaktperson:
Mona Skoog, Stadsbyggnad, mejladress: mona.skoog@ystad.se.

Projektet pågår till den 31 december 2022.

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2023-09-29