LIFE Coast Adapt

Projektet LIFE Coast Adapt är ett EU-finansierat projekt som avslutades vid årsskiftet 2023/2024. Syftet med LIFE Coast Adapt har varit att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade åtgärder. I Ystad har vi bland annat gjort en restaureringsåtgärd i Nybroån samt en rad åtgärder i Ystads Sandskog och Nybrostrand. Projektet syftar till att skapa en mer dynamisk och naturlig miljö som gynnar såväl stranden som den biologiska mångfalden.

 

Ystads Sandskog_strandråg

Kusterosion i olika former har alltid funnits. Men just nu går det snabbare än någonsin och det finns ​ett konkret hot mot bebyggelse nära kusterna i Skåne. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. ​

Istället för att sitta och vänta på att någon annan ska göra jobbet, har vi inom detta projektet varit med och testat framtidens metoder. Och eftersom det inte finns någon enskild patentmetod, har vi testat vi en rad olika metoder samtidigt.​

Metoderna är naturbaserade, vilket betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. ​Något som också ger långsiktiga effekter som förstärks över tid. Genom projektet har vi försökt ta reda på exakt hur dessa metoder fungerar i praktiken och om det är möjligt att mäta effekterna. ​

På så sätt hjälper vi forskningen att hitta fram till riktigt bra metoder. Samtidigt som vi gör praktisk ​nytta på en rad kustremsor i Skåne.

De platser som vi har testat metoderna på är: Sandskogen, Nybrostrand, Nybroån och Löderups strandbad. 

Läs mer om projektet, metoderna och testplatserna på projektets webbsida!


Projektägare:
Region Skåne. Från Ystads kommun har nyckelkompetenser från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen deltagit i projektet. Övriga partners var Länsstyrelsen Skåne, Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet.


EU-program:
Projektet delfinansieras av LIFE.


Kontaktperson:
Mona Skoog, Stadsbyggnad, mejladress: mona.skoog@ystad.se.

Projektet pågick till den 31 december 2023.

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2024-02-08