Cykelplan och Cykelbokslut

Ystad har som mål att invånarantalet ska växa med 1 % årligen vilket innebär att allt fler ska dela på kommunens yta.

Cykelplan

Pojke cyklar

För att kunna behålla Ystads småstadskvaliteter, uppmuntra till en bättre folkhälsa och ge attraktivare miljöer finns det ett behov av att satsa på cykelplanering och åtgärder som gör det enklare och mer attraktivt för Ystads invånare att välja cykeln framför bilen.

Cykelplanen omfattar hela Ystad kommun med Ystad tätort, omkringliggande byar (Glemmingebro, Hedeskoga, Kåseberga, Köpingebro, Löderup, Nybrostrand, Stora Herrestad, Svarte och Sövestad) samt sträckor på landsbygden som är viktiga ur ett cykelperspektiv. Cykelplanen bygger på kommunala strategier och mål som rör cykeltrafiken i kommunen. I begreppet cykeltrafik är även moped klass 2 inkluderat.

Ladda ner cykelplanen.

Cykelbokslut

För att summera 2019 års arbete med cykel har ett cykelbokslut tagits fram, vilket är kommunens första. Syftet med bokslutet är att summera och kommunicera det gångna årets arbete för att nå de övergripande målen i cykelplanen, samt redovisa 2019 års arbete med att utveckla Ystad som cykelkommun. Cykelbokslutet redovisar t.ex. resultat av cykelräkningar, olycksdata, cykelvägar som byggts i kommunen, beläggningsinventering av cykelparkering samt dialogåtgärder.

Ladda ner Cykelbokslutet 2019.

Publicerad 2020-04-12, Uppdaterad 2022-06-23