Cykelplan

Ystad har som mål att invånarantalet ska växa med 1 % årligen vilket innebär att allt fler ska dela på kommunens yta.

För att kunna behålla Ystads småstadskvaliteter, uppmuntra till en bättre folkhälsa och ge attraktivare miljöer finns det ett behov av att satsa på cykelplanering och åtgärder som gör det enklare och mer attraktivt för Ystads invånare att välja cykeln framför bilen.

Cykelplanen omfattar hela Ystad kommun med Ystad tätort, omkringliggande byar (Glemmingebro, Hedeskoga, Kåseberga, Köpingebro, Löderup, Nybrostrand, Stora Herrestad, Svarte och Sövestad) samt sträckor på landsbygden som är viktiga ur ett cykelperspektiv. Cykelplanen bygger på kommunala strategier och mål som rör cykeltrafiken i kommunen. I begreppet cykeltrafik är även moped klass 2 inkluderat.

Ladda ner cykelplanen.

Publicerad 2022-04-12, Uppdaterad 2023-11-21