Ny fördelning ledamöter

Efter beslut i ungdomsfullmäktige den 3 mars och 4 maj 2016 ser fördelningen för verksamhetsåret ut på följande sätt:

61 ledamöter fördelat på

-         24 ledamöter år 4-6.

-         26 ledamöter år 7-9.

-         11 ledamöter år 1-3 Gymnasiet.