Så fungerar Ungdomsfullmäktige

I Ungdomsfullmäktiges arbetsordning kan man läsa hur arbetet fungerar.

På första mötet hösten 2008 antog Ystads Ungdomsfullmäktige sin arbetsordning.

Ungdomsfullmäktiges arbete utgår från Barnkonventionens artiklar 12 och 13 som rör ungas yttrande- och åsiktsfrihet samt rättighet att uttrycka dem och att bli lyssnade på.

Ungdomsfullmäktige:

  • utgör inflytandeorgan för barn och unga i Ystads kommun
  • utgör yttrandeinstans i frågor som rör barn och ungdom i Ystads kommun
  • har att fatta beslut i frågor som rör fördelning av de medel som Ungdomsfullmäktige förfogar över
  • kan väcka förslag i frågor som rör barn och unga.

 Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige i Ystads kommun

Publicerad 2022-06-10, Uppdaterad 2024-06-17