Brottsförebyggande rådet - BRÅ

I Ystads kommun finns sedan våren 2001 ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådet har till syfte att förebygga brott genom att stimulera ett brett engagemang - allt under ledorden "Allas vårt ansvar".

Gruppen skall vidare verka för att goda exempel och initiativ premieras och får publicitet samt samordna insatser som görs i föreningar, företag och av offentliga aktörer för att dessa brottsförebyggande åtgärder skall få större genomslag.

Ystads brottsförebyggande råds verksamhet leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen bjuder i olika sammanhang in representanter från verksamheter som i sitt dagliga arbete gör förebyggande insatser, bl.a. byalagen, skolan, polisen och brottsoffer- och kvinnojouren, för att dessa skall kunna redovisa sin verksamhet och ventilera sina idéer och tankar kring olika brottsförebyggande insatser. 

Publicerad 2022-08-27, Uppdaterad 2023-09-15