Stöd för brottsoffer

Här kan du som har blivit utsatt för brott få information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Det gäller även dig som är anhörig eller har blivit vittne till övergrepp.


Kommunen:

Stöd vid hedersrelaterade brott
Stöd till barn och ungdomar
Stöd till kvinnor
Stöd till män


Myndigheter

Brottsoffermyndigheten: www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ: www.bra.se

Domstolsverket: www.dom.se

Kvinnofridsportalen: www.kvinnofrid.se

Länsstyrelsen i Skåne: www.lansstyrelsen.se/skane

Polismyndigheten: www.polisen.se

Rättshjälpsmyndigheten: www.rattshjalp.se

Rättegångskolan: www.rattegangsskolan.se

Åklagarmyndigheten: www.aklagare.se


Frivilligorganisationer

Här finns länkar till ett antal frivilligorganisationer som du kan vända dig till:

Barnens Rätt i Samhället, BRIS: www.bris.se

Brottsoffer - kvinnojouren: www.freezonen.se

Brottsofferjourernas Riksförbund: www.boj.se

Kriscentrum för män: www.rikskriscentraforman.se

Kvinno- och tjejjouren ADA: www.kvinnojouren-ada.nu
Kollektivt boende med egna rum, dit man kan komma anonymt.

Kvinnojouren
Jourboende som kvinnor själva kan ta kontakt med.

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS: www.roks.se

Riksorganisationen för stödcentrum mot incest, RSCI: www.rsci.nu

Sveriges Kvinnojourers riksförbund, SKR: www.kvinnojour.com

Terrafem: www.terrafem.org

Kvinno- och tjejjour för kvinnor med utländsk bakgrund.

 

 

Publicerad 2013-12-11, Uppdaterad 2019-05-23