Viktiga telefonnummer

Telefonnummer till polis, räddningstjänst, sjukvårdsrådgivning, giftinformationscentralen och andra journummer.

112
Nödnummer
Ring alltid 112 i en nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö.

Vid telestörningar kan du ta dig till brandstationen på Metallgatan 2 för att få hjälp med att ringa 112.
Du kan också prova att ta ut simkortet på din mobiltelefon och ringa 112. Om ingen mobiloperatör har täckning går det inte att ringa 112.


informationssymbol Till SOS Alarms webbplats


1177
Numret för sjukvårdsrådgivning
Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska, eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

informationssymbol Information om sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se


114 14
Numret för icke akuta polisärenden
Ring 114 14 vid brott och händelser som inte är pågående eller akuta. Du kan ringa numret dygnet runt, alla dagar under året.


113 13
    
Sveriges nationella informationsnummer
Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.


010-456 6700

Giftinformationscentralen
Dit kan du ringa för att få svar på frågor om akuta förgiftningar.

Kvadratisk bild att använda som listningsbild i nyhetslistor i epi-server. (Ystad Arena Bad) Till Giftinformationscentralens webblats


116 000

Journumret för försvunna barn
Socialdepartementet ansvarar för journumret 116 000 i Sverige, och har tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten. Journumret är tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig i.


Mer information om viktiga telefonnummer på SOS Alarms webbplats

 

 

Publicerad 2022-08-23, Uppdaterad 2022-11-08