Ansöka om tillträde

För att få vistas i hamnanläggningarna i Ystad måste du ansöka om tillträde. Du ska ha kännedom om Ystad Hamns säkerhetsregler och ditt ansvar rörande behörighets- och passerkortet. Dels för att vara behörig men även för att våra hamnanläggningar ska vara en trygg och säker plats för både anställda och besökare. Ska du arbeta i eller besöka en hamnanläggning vid något enstaka tillfälle? Då ska du be om ett tillfälligt behörighetskort via din kontaktperson på Ystad Hamn Logistik AB (YHLAB). Kortet ska sedan återlämnas samma dag.

Viktigt att veta i samband med att du ansöker

  • Avvikelser från gällande regler och villkor kan leda till böter och/eller avstängning från hamnanläggningar som tillhör YHLAB.
  • Förlorat kort ska omedelbart anmälas till YHLAB.
  • Alla behörighets- och passerkort som utfärdas är personliga och ska hanteras som värdehandling. Det är därför aldrig tillåtet att låna ut ett kort.
  • För anskaffande av behörighets- och passerkort kan en avgift tas ut av YHLAB.
  • Om du har beviljats ett behörighets- och passerkort är du skyldig att bära det synligt och att uppvisa det vid kontroll i en hamnanläggning.
  • Du ska se till att ingen obehörig följer med vid in- och utpassering i hamnanläggningar och byggnader.
  • Observera att det är ditt ansvar att kortet är giltigt samt att förnya det i god tid.
  • Om du ändrar något beträffande din anställning, hamnanläggningar/byggnad du arbetar i eller andra uppgifter så som kontaktuppgifter är du skyldig att informera YHLAB om detta.

Avgifter (exkl. moms)

Om du inte hämtar ut ett beställt passerkort inom 14 dagar utgår en avgift på 300 kronor/kort.
Utkvitterat tillfälligt passerkort ska återlämnas till YHLAB inom 14 dagar efter att giltighetstiden gått ut. Om du inte lämnar tillbaka kortet, eller om du skadat eller tappat bort det, tar YHLAB ut en avgift på 1 000 kronor/kort.

Så här ansöker du om tillträde till YHLAB fastigheter eller hamnområden

1. Fyll i ansökan:

Fyll i Ansökan om Passerkort Ystad Hamn Logistik AB (separat dokument)
Du kan också använda samma ansökningsformulär för att ansöka om nytt kort, utöka giltighetstid samt ändra uppgifter eller behörigheter.

Blankett ansökan tillträde

2. Skicka ett foto

Vi behöver ett fotografi av dig. Döp fotot till ditt för- och efternamn samt företag och skicka det till port@ystad.se. Läs mer nedan om Regler för godkänt foto

Du kan också fotografera dig i receptionen på YHLAB, Bornholmsgatan 6, Ystad (maila port@ystad.se för att boka tid).

Har du ytterligare information som du vill delge handläggaren skriver du det i samma mejl som du skickar ansökningshandlingen och fotot.

Under handläggningstiden

Var tillgänglig om handläggaren ställer frågor för att effektivisera handläggningen. Den normala handläggningstiden för passerkort är 2 arbetsdagar efter att en komplett ansökan skickats in. En komplett ansökan innebär att ni gått igenom och förstått hamnens allmänna säkerhetsregler och att ett foto är inskickat. Ansökningshandlingar som inte är kompletta behandlas inte utan avslås.

När beslut är fattat

Du får ett mejl från YHLAB när ditt behörighets- och passerkort är färdigt för avhämtning. Du ska då kvittera ut det i reception (YHLAB) senast två veckor efter utskickat mejl. Därefter avslutas ärendet. Utlämnandet kan enbart ske till den person som kortet är utställt till mot uppvisande av identitetshandling.

Frågor om tillträde och ansökningar?

port@ystad.se

Tel. 0411-180 80 (vx)

Vid övriga frågor eller funderingar inför ditt besök:

port@ystad.se

Tel. 0411-180 80 (vx)

Spärra kort?

port@ystad.se
Tel. 0411-180 80 (vx)

Publicerad 2023-11-13, Uppdaterad 2024-06-18