RSS

Aktuellt om skolskjuts


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 12/12-2021

Publicerad: 2021-12-10 11:26

Skånetrafiken kommer med en ny tidtabell from 12/12-2021 vilket kommer påverka resandet för bla våra skolungdomar. Några turer kommer förändras och några turer kommer dras in vilket kan ställa till det för ungdomarna. Det är viktigt att ni kollar upp hur det ev påverka resandet till och från skolan. 

Skulle vissa turer påverka så att ungdomarna inte kan komma till skolan och/eller inte kunna komma hem är det viktigt att ni meddelar oss på Skolskjuts@ystad.se