RSS

Aktuellt om skolskjuts


Uppdaterat skolskjutsreglemente

Publicerad: 2022-08-25 12:38

Ystads Kommuns uppdaterade skolskjutsreglemente (220701) kan du läsa här


Tidsjusteringar turlista Hästen

Publicerad: 2022-08-23 13:02

Turlistan Hästen har justerats med några minuter i början av turen. Aktuell turlista hittar du här


Rådjur Y-tur morgontur inställd 23/8

Publicerad: 2022-08-23 07:47

Rådjurets Y-tur på morgonen 23 augusti har tyvärr blivit inställd pga sjukdom. Eftermiddagsturen kommer att gå som vanligt, enligt tidtabell.


Turlistor läsåret 2022-2023

Publicerad: 2022-08-11 11:23


Skolskjutsbeslut inför ht-22

Publicerad: 2022-08-09 12:02