RSS

Aktuellt om skolskjuts


Nya tidtabeller till och från Löderups skola

Publicerad: 2024-02-08 13:28

Från och med måndagen den 26 februari (veckan efter sportlovet) kommer skolskjutsarna till och från Löderups skola köra efter nya tidtabeller. Det gäller de båda turerna, Långben och Kalle Anka. Syftet med förändringen är att effektivisera transportsträckan och att i så långt som möjligt få till två likvärdigt långa turer. Samtidigt har vi försökt få till sträckor med logistik utifrån geografiska områden. Långben kommer köra den norra delen och Kalle Anka den södra delen.

För en del elever innebär det större förändringar än andra. En del hållplatser förläggs på motsats buss jämfört med befintliga turer.

 

Följande hållplatser skiftar buss till Långben:

Fröslövsvägen 590

Fröslövsvägen 441

Fröslövsvägen 375

Hedvigsdal skolskjutshållplats

Valleberga kyrka, grusparkering

 

Följande hållplatser skiftar buss till Kalle Anka:

Korsning Evefarmsvägen/Hammarsvägen

Ingelstorps Byväg

Kåseberga by, Ales väg 4

Korsning Nybyggarevägen/Peppingevägen

Korsning Peppingevägen/Rännegatan

Gröna Ladan (tidigare Tjugosjusby)

 

De nya tidtabellerna publiceras på skolskjutshemsidan fredagen den 16 februari 2024.

 

 

Med vänlig hälsning

Skolskjutssamordningen, Utbildningsförvaltningen Ystads kommun